výroba odrážadla
trvá aktuálne 4 dni

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

V skratke:

V prípade, že ste sa rozhodli vrátiť odrážadlo s menom, aj napriek tomu, že je vyrobené podľa požiadavky, teda s menom podľa želania, a spadá pod tovar, ktorý podľa zákona nie je možné vrátiť (podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. ) nie je problém ho vrátiť.

Detské tričká, ruksaky, alebo iné textilné produkty na ktoré sa meno tlačí a nie je možné ho po výrobe odstrániť, teda vrátiť do pôvodného stavu, tento tovar nie je možné vrátiť.

Samozrejme tovar, ktorý ste si objednali bez mena a nie je vyrobený podľa osobitných požiadavok, môžete bez problémov vrátiť.

Ako na to:

Dajte nám prosím vedieť, že tovar posielate späť, aby sme ho očakávali. Úplne najlepšie mailom na mojeodrazadlo@gmail.com.
Adresa pre vrátenie:  ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda
Do zásielky prosím napíšte na kúsok papiera Vaše meno alebo číslo objednávky a číslo účtu, na ktorý Vám peniaze za odrážadlo vrátime.

A teraz oficiálne:

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby  tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku pre prípad straty prepravcom.

  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ponúkaný v eshope, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalí.

  7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

  8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  9. Tovar je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:  ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

 

Reklamácia

V prípade, že niečo nefunguje ako má, napíšte nám prosím mail na mojeodrazadlo@gmail.com a my sa pokúsime vyriešiť to čo najrýchlejšie.

Na reklamáciu nám bude stačiť meno na koho bola objednávka uskutočnená, prípadne číslo objednávky, nemusíte hľadať alebo znovu tlačiť faktúru.

My ju v systéme nájdeme.