tričko s menom podľa želania - čierne so zlatým nápisom

Kód: 7860/BIE/AVE/BEZ 7860/BIE/AVE/LAB 7860/BIE/AVE/KOR 7860/BIE/AVE/AUT 7860/BIE/AVE/ERT 7860/BIE/AVE/2 7860/BIE/BAZ/BEZ 7860/BIE/BAZ/LAB 7860/BIE/BAZ/KOR 7860/BIE/BAZ/AUT 7860/BIE/BAZ/ERT 7860/BIE/BAZ/2 7860/BIE/BUB/BEZ 7860/BIE/BUB/LAB 7860/BIE/BUB/KOR 7860/BIE/BUB/AUT 7860/BIE/BUB/ERT 7860/BIE/BUB/2 7860/BIE/CAP/BEZ 7860/BIE/CAP/LAB 7860/BIE/CAP/KOR 7860/BIE/CAP/AUT 7860/BIE/CAP/ERT 7860/BIE/CAP/2 7860/BIE/GEC/BEZ 7860/BIE/GEC/LAB 7860/BIE/GEC/KOR 7860/BIE/GEC/AUT 7860/BIE/GEC/ERT 7860/BIE/GEC/2 7860/BIE/CHR/BEZ 7860/BIE/CHR/LAB 7860/BIE/CHR/KOR 7860/BIE/CHR/AUT 7860/BIE/CHR/ERT 7860/BIE/CHR/2 7860/BIE/JAP/BEZ 7860/BIE/JAP/LAB 7860/BIE/JAP/KOR 7860/BIE/JAP/AUT 7860/BIE/JAP/ERT 7860/BIE/JAP/2 7860/BIE/WAL/BEZ 7860/BIE/WAL/LAB 7860/BIE/WAL/KOR 7860/BIE/WAL/AUT 7860/BIE/WAL/ERT 7860/BIE/WAL/2 7860/BIE/BEZ/BEZ 7860/BIE/BEZ/LAB 7860/BIE/BEZ/KOR 7860/BIE/BEZ/AUT 7860/BIE/BEZ/ERT 7860/BIE/BEZ/2 7860/ERV/AVE/BEZ 7860/ERV/AVE/LAB 7860/ERV/AVE/KOR 7860/ERV/AVE/AUT 7860/ERV/AVE/ERT 7860/ERV/AVE/2 7860/ERV/BAZ/BEZ 7860/ERV/BAZ/LAB 7860/ERV/BAZ/KOR 7860/ERV/BAZ/AUT 7860/ERV/BAZ/ERT 7860/ERV/BAZ/2 7860/ERV/BUB/BEZ 7860/ERV/BUB/LAB 7860/ERV/BUB/KOR 7860/ERV/BUB/AUT 7860/ERV/BUB/ERT 7860/ERV/BUB/2 7860/ERV/CAP/BEZ 7860/ERV/CAP/LAB 7860/ERV/CAP/KOR 7860/ERV/CAP/AUT 7860/ERV/CAP/ERT 7860/ERV/CAP/2 7860/ERV/GEC/BEZ 7860/ERV/GEC/LAB 7860/ERV/GEC/KOR 7860/ERV/GEC/AUT 7860/ERV/GEC/ERT 7860/ERV/GEC/2 7860/ERV/CHR/BEZ 7860/ERV/CHR/LAB 7860/ERV/CHR/KOR 7860/ERV/CHR/AUT 7860/ERV/CHR/ERT 7860/ERV/CHR/2 7860/ERV/JAP/BEZ 7860/ERV/JAP/LAB 7860/ERV/JAP/KOR 7860/ERV/JAP/AUT 7860/ERV/JAP/ERT 7860/ERV/JAP/2 7860/ERV/WAL/BEZ 7860/ERV/WAL/LAB 7860/ERV/WAL/KOR 7860/ERV/WAL/AUT 7860/ERV/WAL/ERT 7860/ERV/WAL/2 7860/ERV/BEZ/BEZ 7860/ERV/BEZ/LAB 7860/ERV/BEZ/KOR 7860/ERV/BEZ/AUT 7860/ERV/BEZ/ERT 7860/ERV/BEZ/2 7860/LT/AVE/BEZ 7860/LT/AVE/LAB 7860/LT/AVE/KOR 7860/LT/AVE/AUT 7860/LT/AVE/ERT 7860/LT/AVE/2 7860/LT/BAZ/BEZ 7860/LT/BAZ/LAB 7860/LT/BAZ/KOR 7860/LT/BAZ/AUT 7860/LT/BAZ/ERT 7860/LT/BAZ/2 7860/LT/BUB/BEZ 7860/LT/BUB/LAB 7860/LT/BUB/KOR 7860/LT/BUB/AUT 7860/LT/BUB/ERT 7860/LT/BUB/2 7860/LT/CAP/BEZ 7860/LT/CAP/LAB 7860/LT/CAP/KOR 7860/LT/CAP/AUT 7860/LT/CAP/ERT 7860/LT/CAP/2 7860/LT/GEC/BEZ 7860/LT/GEC/LAB 7860/LT/GEC/KOR 7860/LT/GEC/AUT 7860/LT/GEC/ERT 7860/LT/GEC/2 7860/LT/CHR/BEZ 7860/LT/CHR/LAB 7860/LT/CHR/KOR 7860/LT/CHR/AUT 7860/LT/CHR/ERT 7860/LT/CHR/2 7860/LT/JAP/BEZ 7860/LT/JAP/LAB 7860/LT/JAP/KOR 7860/LT/JAP/AUT 7860/LT/JAP/ERT 7860/LT/JAP/2 7860/LT/WAL/BEZ 7860/LT/WAL/LAB 7860/LT/WAL/KOR 7860/LT/WAL/AUT 7860/LT/WAL/ERT 7860/LT/WAL/2 7860/LT/BEZ/BEZ 7860/LT/BEZ/LAB 7860/LT/BEZ/KOR 7860/LT/BEZ/AUT 7860/LT/BEZ/ERT 7860/LT/BEZ/2 7860/RU/AVE/BEZ 7860/RU/AVE/LAB 7860/RU/AVE/KOR 7860/RU/AVE/AUT 7860/RU/AVE/ERT 7860/RU/AVE/2 7860/RU/BAZ/BEZ 7860/RU/BAZ/LAB 7860/RU/BAZ/KOR 7860/RU/BAZ/AUT 7860/RU/BAZ/ERT 7860/RU/BAZ/2 7860/RU/BUB/BEZ 7860/RU/BUB/LAB 7860/RU/BUB/KOR 7860/RU/BUB/AUT 7860/RU/BUB/ERT 7860/RU/BUB/2 7860/RU/CAP/BEZ 7860/RU/CAP/LAB 7860/RU/CAP/KOR 7860/RU/CAP/AUT 7860/RU/CAP/ERT 7860/RU/CAP/2 7860/RU/GEC/BEZ 7860/RU/GEC/LAB 7860/RU/GEC/KOR 7860/RU/GEC/AUT 7860/RU/GEC/ERT 7860/RU/GEC/2 7860/RU/CHR/BEZ 7860/RU/CHR/LAB 7860/RU/CHR/KOR 7860/RU/CHR/AUT 7860/RU/CHR/ERT 7860/RU/CHR/2 7860/RU/JAP/BEZ 7860/RU/JAP/LAB 7860/RU/JAP/KOR 7860/RU/JAP/AUT 7860/RU/JAP/ERT 7860/RU/JAP/2 7860/RU/WAL/BEZ 7860/RU/WAL/LAB 7860/RU/WAL/KOR 7860/RU/WAL/AUT 7860/RU/WAL/ERT 7860/RU/WAL/2 7860/RU/BEZ/BEZ 7860/RU/BEZ/LAB 7860/RU/BEZ/KOR 7860/RU/BEZ/AUT 7860/RU/BEZ/ERT 7860/RU/BEZ/2 7860/BEZ/AVE/BEZ 7860/BEZ/AVE/LAB 7860/BEZ/AVE/KOR 7860/BEZ/AVE/AUT 7860/BEZ/AVE/ERT 7860/BEZ/AVE/2 7860/BEZ/BAZ/BEZ 7860/BEZ/BAZ/LAB 7860/BEZ/BAZ/KOR 7860/BEZ/BAZ/AUT 7860/BEZ/BAZ/ERT 7860/BEZ/BAZ/2 7860/BEZ/BUB/BEZ 7860/BEZ/BUB/LAB 7860/BEZ/BUB/KOR 7860/BEZ/BUB/AUT 7860/BEZ/BUB/ERT 7860/BEZ/BUB/2 7860/BEZ/CAP/BEZ 7860/BEZ/CAP/LAB 7860/BEZ/CAP/KOR 7860/BEZ/CAP/AUT 7860/BEZ/CAP/ERT 7860/BEZ/CAP/2 7860/BEZ/GEC/BEZ 7860/BEZ/GEC/LAB 7860/BEZ/GEC/KOR 7860/BEZ/GEC/AUT 7860/BEZ/GEC/ERT 7860/BEZ/GEC/2 7860/BEZ/CHR/BEZ 7860/BEZ/CHR/LAB 7860/BEZ/CHR/KOR 7860/BEZ/CHR/AUT 7860/BEZ/CHR/ERT 7860/BEZ/CHR/2 7860/BEZ/JAP/BEZ 7860/BEZ/JAP/LAB 7860/BEZ/JAP/KOR 7860/BEZ/JAP/AUT 7860/BEZ/JAP/ERT 7860/BEZ/JAP/2 7860/BEZ/WAL/BEZ 7860/BEZ/WAL/LAB 7860/BEZ/WAL/KOR 7860/BEZ/WAL/AUT 7860/BEZ/WAL/ERT 7860/BEZ/WAL/2 7860/BEZ/BEZ/BEZ 7860/BEZ/BEZ/LAB 7860/BEZ/BEZ/KOR 7860/BEZ/BEZ/AUT 7860/BEZ/BEZ/ERT 7860/BEZ/BEZ/2 7860/JAB/AVE/BEZ 7860/JAB/AVE/LAB 7860/JAB/AVE/KOR 7860/JAB/AVE/AUT 7860/JAB/AVE/ERT 7860/JAB/AVE/2 7860/JAB/BAZ/BEZ 7860/JAB/BAZ/LAB 7860/JAB/BAZ/KOR 7860/JAB/BAZ/AUT 7860/JAB/BAZ/ERT 7860/JAB/BAZ/2 7860/JAB/BUB/BEZ 7860/JAB/BUB/LAB 7860/JAB/BUB/KOR 7860/JAB/BUB/AUT 7860/JAB/BUB/ERT 7860/JAB/BUB/2 7860/JAB/CAP/BEZ 7860/JAB/CAP/LAB 7860/JAB/CAP/KOR 7860/JAB/CAP/AUT 7860/JAB/CAP/ERT 7860/JAB/CAP/2 7860/JAB/GEC/BEZ 7860/JAB/GEC/LAB 7860/JAB/GEC/KOR 7860/JAB/GEC/AUT 7860/JAB/GEC/ERT 7860/JAB/GEC/2 7860/JAB/CHR/BEZ 7860/JAB/CHR/LAB 7860/JAB/CHR/KOR 7860/JAB/CHR/AUT 7860/JAB/CHR/ERT 7860/JAB/CHR/2 7860/JAB/JAP/BEZ 7860/JAB/JAP/LAB 7860/JAB/JAP/KOR 7860/JAB/JAP/AUT 7860/JAB/JAP/ERT 7860/JAB/JAP/2 7860/JAB/WAL/BEZ 7860/JAB/WAL/LAB 7860/JAB/WAL/KOR 7860/JAB/WAL/AUT 7860/JAB/WAL/ERT 7860/JAB/WAL/2 7860/JAB/BEZ/BEZ 7860/JAB/BEZ/LAB 7860/JAB/BEZ/KOR 7860/JAB/BEZ/AUT 7860/JAB/BEZ/ERT 7860/JAB/BEZ/2 Zvoľte variant
Vyrobíme s Vašim menom
Neohodnotené
€8,90
výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred výroba hneď po úhrade vopred Zvoľte variant
Farba nápisu
Typ písma :
Symbol
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Veľkosť

Meno, ktoré si prosíte na tričko, napíšte do kolónky vyššie.
Viac informácií o tričkách nájdete nižšie.

Detailné informácie

Podrobný popis

DETSKÉ TRIČKO S MENOM PODĽA VAŠEHO ŽELANIA

Písmo si môžete zvoliť rovnaké ako máte na odrážadle, aby ste si vyrobili parádny set. V prípade, že máte na odrážadle aj symbol, je možné pridať si ho aj na tričko.

Na výber máte tieto písma:
PISMA


Rozmery :     
Veľkosť  2 roky 4 roky 6 rokov 8 rokov 10 rokov  
cm 86/94 cm 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm  
A/B 41/31 44/34 47/37 50/40 54/43

 

 

 

Termín dodania:  keďže sa jedná o zákazkovú výrobu, na výrobu potrebujeme 2-3 dni. Vždy sa snažíme vyrobiť Vaše objednávky čo najrýchlejšie. Doručenie na poštu alebo na adresu je nasledujúci deň od odoslania. Pri platbe na bankový účet je balík odoslaný až po tom, ako platba dorazí.banner-dorazadlo1

 

Dodatočné parametre

Kategória: TRIČKÁ S MENOM
Záruka: 2 roky
vhodné pre: dievčatá, chlapcov
Farba: čierna, zlatá
vhodné: pre dievčatá aj chlapcov
materiál: 100% bavlna

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: